CORONA NIEUWS !

Gepubliceerd op 30 september 2020 om 13:33

Beste leden, ouders, trainers en coaches,

Zoals bekend is er gisteren in de persconferentie van het Kabinet aangegeven dat er bij sportwedstrijden geen publiek aanwezig mag zijn en de sportkantines niet open mogen.

Het is erg jammer dat deze maatregelen noodzakelijk zijn, maar wij hebben ons hier als vereniging aan te houden. 

Vanzelfsprekend vinden wij als bestuur van Red Giants dat de gezondheid van ons allemaal van groot belang is en we willen dan ook een zo veilig mogelijke sport omgeving waarborgen conform de richtlijnen van de Overheid en de Nederlandse Basketball Bond. 

 

ZIE TEVENS DEZE INFORMATIE SITE VAN DE RIJKSOVERHEID: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

 

Vandaag heeft de bond het volgende bij ons aangegeven:

Jeugd tot en met U18:

  1. Per auto maximaal 1 ouder. (We gaan hierbij gewoon uit van meerdere kinderen in een auto, waardoor zo'n 3 ouders betrokken zijn. In veel gevallen zal de coach wellicht ook zelf rijden met een aantal spelers).
  2. In de auto mondkapjes gebruiken en indien gewenst deze ook op houden tijdens de wedstrijd.
  3. De rijdende ouder(s) mogen als teambegeleider mee de sporthal in of de tribune op. De thuisspelende vereniging moet zich houden aan de 1,5 meter regel en laat naast de teambegeleiders verder geen toeschouwers toe. De verwachting is dat door de 1,5 meter regel èn door alleen de rijdende ouders naast de spelers toe te laten tot de sporthal/zaal/tribune, er een veilige omgeving geboden kan worden aan de aanwezige ouders en leden. 

Boven U18 teams:

  1. Uitgangspunt is dat deze zelf rijden.
  2. Indien dit niet mogelijk is dan is het uiteraard toegestaan dat een ouder rijdt en zijn dezelfde regels als tot en met U18 van toepassing.

Indien we ons hieraan houden, dan moet het mogelijk zijn om onze mooie sport in veilige omstandigheden door te laten gaan.

Vanzelfsprekend dienen we ons verder te houden aan de algemeen geldende regels / richtlijnen omtrent COVID-19. Indien je griep of andere ziekte verschijnselen hebt, zoals omschreven op de site van het RIVM, dan blijf je thuis en kom je niet sporten. 

 Belangrijk;

 1. Wanneer je als speler niet kunt meespelen i.v.m. een situatie conform de COVID-19 richtlijnen, dan moet je dit direct bij de trainer/coach van je team melden. 
 2. Wanneer ouders niet kunnen rijden i.v.m. een situatie conform de COVID-19 richtlijnen, dan is de regel dat ouders onderling ruilen/wisselen in het rijschema. We verzoeken om dit indien mogelijk vroegtijdig te doen. Het is aan te bevelen om per team een WhatsApp groep te hebben (als deze er nog niet is) waarin ouders met elkaar kunnen communiceren. Tevens raden we aan om per wedstrijd een ingeplande reserve ouder te hebben die zo nodig kan invallen.

We streven er naar om zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen spelen in dit toch al bijzondere seizoen. Blijkt dit door COVID-19 omstandigheden niet mogelijk te zijn, dan vragen we uw begrip hiervoor.

Het is van groot belang dat we nu met z'n allen zorgen voor een veilige sport omgeving voor iedereen en we op elkaar kunnen vertrouwen.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Red Giants.

 

Q&A Rijksoverheid - Coronavirus en Sport

 

Wedstrijden en toernooien en toeschouwers

 

Zijn wedstrijden en toernooien  toegestaan?

Sinds 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Maar vanaf 29 september 18:00 uur mag daar geen publiek meer bij zijn.

Geldt het verbod op toeschouwers bij zowel amateurwedstrijden als profsportwedstijden?

Ja. Het verbod op toeschouwers geldt voor alle sportwedstrijden.

Waarom is publiek niet meer toegestaan?

De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek.

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?

Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor sporters wel.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen na het sporten voor ook voor jongeren?

De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na het sporten.

Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport?

Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Kunnen wedstrijden en competities nu nog wel doorgaan?

Het is aan de sportsector om te bepalen welke consequenties de maatregelen hebben voor het doorgaan van wedstrijden en competities.

Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. NOC*NSF en de sportbonden geven aan hoe kinderen veilig op sportaccommodaties kunnen sporten.

Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Reactie plaatsen

Reacties

Voorbeeld
een paar seconden geleden

Dit is een voorbeeld reactie

Ander voorbeeld
een paar seconden geleden

Dit is nog een voorbeeld van een reactie.